မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ လာလုပ္စားၿပီး လူပါးဝလြန္းလို႔ ေပါက္ကြဲေနတဲ႔ အဆိုေတာ္ အာဇာနည္

NagasakiTei restaurant ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ သြားမစားေတာ့ပါအေၾကာင္းကေတာ့ စားၿပီလို႔ ပိုတဲ့ အမဲသားေတြ ကို ပါဆယ္ထုပ္ခိုင္းေတာ့ထုပ္မေပးေတာ့ပါဘူးတဲ့ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တျခား ကာစတန္မာ ကသူတို႔ အမဲသား ကြာလတီမေကာင္းဘူး ေျပာလို႔ တဲ့ သူေဌး ဆိုတဲ့ေကာင္က ေျပာထားတယ္လို႔ေျပာပါတယ္ စားဖူးတဲ့သူ တိုင္းသိပါတယ္ ေစ်းမေသးဘူးဆိုတာ [...]