ဂ်င္း

မယားငယ္ကို အိုင္ဖုန္း ဝယ္ေပးရန္ မိမိ ေဂြးဥ မိမိ ျဖတ္ေရာင္းေသာ္လည္း မိန္းမျဖစ္သူက ရဲကို တိုင္သျဖင့္ အဖမ္းခံရ

မယားငယ္ကို အိုင္ဖုန္း ဝယ္ေပးရန္ မိမိ ေဂြးဥ မိမိ ျဖတ္ေရာင္းေသာ္လည္း မိန္းမျဖစ္သူက ရဲကို တိုင္သျဖင့္ အဖမ္းခံရ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ အနီးစခန္း၊ေပါက္ေတာရြာမွ သက္ဦး (၃၁) အဘ ဦးေဇာ္ဦးသည္ မယားငယ္အား အိုင္ဖုန္း X ဝယ္ေပးရန္ အတြက္ [...]