ေမြးကတည္းက အရမ္းေခ်ာေနတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚမွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ ကေလး

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *