ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲမွာ အတူဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတဲ့ G FATT နဲ႔ နန္းဆု တို ့ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *